Semináře pro rodiče

  • Informace o tom, co potřebujete, abyste mohli začít se svým dítětem znakovat
  • Informace, jak a kdy začít se znakováním a jak znaky učit
  • Nácvik prvních 16 znaků do začátku
  • Součástí je Kompletní sada materiálů do začátku
  • Dvouhodinový seminář pro rodiče a pro každého, kdo pečuje o dítě do 3 let