Plavání kojenců a batolat

Jaký je význam plavání kojenců a batolat?

 • Pravidelný čas, který věnujete dítěti smysluplně a pravidelně
 • Prohloubení vzájemného porozumění a následné citové vazby mezi rodičem a dítětem (učíme rodiče dodržovat komunikační strategie)
 • Psychické a fyzické uspokojení dítěte = lépe prospívá, jí i spí
 • Zpestření denního režimu dítěte a mateřské dovolené rodičům
 • Odreagování od každodenních starostí pracujícímu rodiči
 • Společenská setkání rodičů i dětí = psychické otužování, nácvik komunikace a řešení konfliktů s vrstevníky po vzoru rodičů příprava na vstup do kolektivu
 • Rozvoj paměti, soustředěnosti, schopnosti spolupracovat
 • Rozvoj vůle, vytrvalosti a kázně
 • Kvalitní metodika odpovídající psychomotorické vyspělosti dítěte
 • Výchovný proces k získávání hygienických, společenských a pohybových návyků
 • Všestranný zdravý rozvoj dítěte vlivem široké škály podnětů (pohybový vývoj, jemná motorika, řeč, paměť, rozumový vývoj, orientační dovednosti, rovnováha, koordinace pohybů, síla svalů…)
 • Otužení organismu rodiče i dítěte – zvýšení obranyschopnosti
 • Prohloubení a zkvalitnění dýchání dítěte i rodiče
 • Zlepšení střevní peristaltiky
 • Dítě si osvojí hravou, citlivou a nenásilnou formou tzv. Základní plavecké dovednosti (ZPD), které jsou nezbytným základem na pozdější výuky plavání.

 

NOVÝ KURZ PLAVÁNÍ KOJENCŮ OD 6 MĚSÍCŮ, BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V MĚSTSKÉM BAZÉNU V LITOMYŠLI ZAČÍNÁ JIŽ v září 2021. VÍCE INFORMACÍ ZDE