Vaničkové plavání

Plavání kojenců ve vaničce či vaně v domácím prostředí přinese Vám i Vašim dětem zábavnou hru ve vodním prostředí za doprovodu rytmických písniček a básniček, která s jemnou náručí rodičů povede k prohloubení vzájemné lásky, důvěry a porozumění.

Cílem plavání v domácím prostředí je nabídnout rodičům smysluplný program v pravidelných intervalech, podpořit vzájemný vztah s dítětem, posílit zdraví děťátka a přispět k celkovému psychomotorickému a rozumovému vývoji dítěte.

 

Význam a cíl koupání a plavání novorozenců a kojenců

 • pěkné společné zažitky s dítětem a zpestření dne
 • užít si plavání, hravé a zabávné lekce
 • spokojené děťátko, které pravidelně lépe jí a spí
 • zlepšení střevní peristaltiky
 • návyk dítěte na pravidelný pohyb, spolupráci a pozornost
 • podpora kvality celkového rozvoje (komunikace, pohyb, paměť,...)
 • psychické i fyzické otužení dítěte
 • podpora sebevědomí dítěte a budoucího začleňování do kolektivu
 • prohloubení a zkvalitnění dýchání dítěte, naučení se pravidlům hygieny
 • zvýšit vzájemnou citovou vazbu, učit dítě vzájemné empatii, toleranci, spolupráci
 • naučit dítě spolupráci a komunikaci nejen s vrstevníky ale i autoritami

 

Cílem plavání je, aby si děťátko díky této aktivitě osvojilo kladný vztah k učení se novému, umělo se soustředit, zlepšilo paměť, naučilo se trpělivosti a vytrvalosti, v klidu a bez stresu se naučilo plavat a bezpečně pohybovat ve vodě.

 

Kdy nejlépe začít s koupáním a plaváním?

 • nejlépe od narození, začít se však dá kdykoliv. Platí raději později než vůbec.
 • s plaváním ve vaničce lze začít prakticky od narození po zahojení pupíku

 

Ceník

1 lekce (45-60min) ........................300 Kč

3 lekce...........................................875 Kč

5 lekcí.........................................1 400 Kč

10 lekcí.......................................2 700 Kč

15 lekcí.....................................  4 000 Kč

 

dopravné: Litomyšl zdarma, mimo Litomyšl 7 Kč/km.