Poradna o psychomotorickém vývoji


Naučte se stimulovat své dítě k postupnému rozvoji jeho dovedností s ohledem na PMV dle metodiky Evy Kiedroňové

Pro:

rodiče s dětmi do 1 roku

Cíl:
informovat rodiče o tom, co, kdy a jakým způsobem by se mělo dítě naučit a proč. Naučit rodiče motivovat dítě k aktivnímu pohybu, sledovat kvalitu jeho projevů a stimulovat je k postupnímu rozvoji jeho dovedností s ohledem na principy psychomotorického vývoje

Obsah poradny:
• Informace o důležitosti správné posloupnosti a kvality provedení jednotlivých pohybových aktivit při rozvoji dítěte. 
• Ukázka pozorování dítěte, jeho stimulace k aktivnímu projevu a přiměřené dopomoci ke správnému provedení jednotlivých dovedností kvalitním způsobem.
• Upozornění na odchylky kvalitního vývoje dítěte, odhalení příčiny, prevence a nápravná opatření.

 

Aktuální nabídka:

Litomyšl

Polička